Året 2022 ble et spesielt år på mange måter.

Koronapandemien har blitt overlappet med krig i Europa, inflasjon og stor usikkerhet. Vi har blitt påminnet om hvor uforutsigbart livet kan være. Samtidig har vi i Hyr hatt et godt år, og er svært takknemlige for det.

Vi er spesielt glade for å ha fått Ramona Nesshaug med på laget, og etablert oss på Finnsnes!

Det er beundringsverdig at så mange nordnorske bedrifter holder hjulene i gang, satser og ansetter folk, i en usikker tid.

I løpet av året har vi løst over 50 rekrutteringsoppdrag i samarbeid med våre fantastiske kunder og samarbeidspartnere. Vi er dypt takknemlig for tilliten.

I 2023 skal vi fortsette med det vi brenner for, nemlig å rekruttere dyktige medarbeidere til nøkkelposisjoner i nordnorsk næringsliv. Med dette gir også vi i Hyr et lite bidrag til å sikre «lys i husan», og levedyktige bedrifter og samfunn her i nord.