Vil hyre nøkkelpersonell til helsesektoren i nord

Arve Nordlie, tidligere fagansvarlig for rekruttering og lederstøtte i Nordlandssykehuset, er nå blitt en del av Hyr-laget.

Den pågående utredningen om ny sykehusstruktur i Helse Nord har skapt stor usikkerhet for næringsliv og folk i Nord-Norge. En årelang mangel på arbeidskraft fremholdes som en viktig årsak til behovet for en strukturendring. Med Arves lange erfaring fra rekruttering av ledere og annet nøkkelpersonell som klinikksjefer og legespesialister til Nordlandssykehuset, og vårt unike rekrutteringskonsept, står vi i Hyr klare til å hjelpe sykehus og kommuner med rekruttering av helsepersonell i årene som kommer.

Fremtidens rekrutteringsmetoder

Arve har arbeidet både strategisk og operativt med organisasjonsutvikling og rekruttering de siste 15 årene. De siste åtte årene har han hatt ansvaret for strategisk utvikling av måten Nordlandsykehuset jobber med rekruttering på, innføring av ny metodikk, og ikke minst operativ rekruttering av ledere og fagspesialister fra både inn- og utland. Han har vært opptatt av å utvikle en overordnet tenkning rundt rekrutteringsfaget, som er mer tilpasset samfunnsutviklingen og vår nye, digitale virkelighet.

Generelt har vi for få mennesker i landet vårt, sett opp mot behovet for arbeidskraft. Samfunnsutviklingen kjennetegnes i tillegg av fraflytting, sentralisering, en ny digital medieverden og en ny generasjon arbeidstakere. Derfor er behovet for en ny måte å rekruttere på stort. Vi må både ha bo-, leve- og opplæringsperspektivet med når vi bygger rekrutteringsstrategier. I tillegg finnes det ny teknologi som bidrar til å øke kandidattilfanget vesentlig, og det er her Hyr kommer inn i bildet, forklarer han.

Hyr-teamet jobber på et svært dypt nivå med å koble sammen ny annonseringsteknologi basert på algoritmer og big data, utviklet av teknologiselskapet Frantz AS i Bodø, med høy kompetanse på tekstforfatting, historiefortelling og design, kombinert med en forskningsbasert seleksjons-, test- og intervjumetodikk. Resultatet er et konsept de kaller «rekruttering 2.0». De fleste innen rekrutteringsbransjen i Norge har begynt å få med seg at Hyr har utviklet et unikt rekrutteringskonsept, og løst svært mange vanskelige rekrutteringsoppdrag på kort tid, og derav opplevd stor vekst i både portefølje og antall ansatte. Dette gleder jeg meg til å bli en del av, utdyper Nordlie.

Bodø-satsing

Arve skal ha kontorsted i Bodø sentrum, sammen med våre rekrutteringsrådgivere Karoline Rosøy Tømmerbakk og Kjersti Djupvik som ble ansatt tidligere i høst.

– Vi er helt sikre på at Arves lange erfaring og brede nettverk vil komme våre kunder til gode, både innen helsesektoren og i andre bransjer. Vi er svært glade for at Arve har valgt å bli med på Hyr-skuta, og håper vi kan bidra til bedre rekruttering til helsesektoren i landsdelen vi brenner for, avslutter daglig leder Tom Runar Buljo.